Yeni Tip Corona Virüs Kapsamında Kapalı Ziyaret Programımız

  SAATPAZARTESİ
  06.12.2021
  SALI
  07.12.2021
  ÇARŞAMBA
  08.12.2021
  PERŞEMBE
  09.12.2021
  CUMA
  10.12.2021
  08.45-10.15A3 KARANTİNAB5 KOĞUŞA1 KOĞUŞ
  A10-A11 ODA
  A15 KARANTİNA
  E2 ODA
  A2 KARANTİNA
  A7-A9 ODA
  10.30-12.00B1 KOĞUŞC3 KOĞUŞC2 KOĞUŞC4 KOĞUŞB4 KOĞUŞ
  ÖĞLE ARASI
  13.00-14.30C5 KOĞUŞA4 KOĞUŞC1 KOĞUŞ
  E1 ODA
  C6 KOĞUŞB3 KOĞUŞ
  14.45-16.15B2 KOĞUŞA16.S1
  KARANTİNA
  B6 KOĞUŞA12 ODAACIK CİK
   
  SAATPAZARTESİ
  20.12.2021
  SALI
  21.12.2021
  ÇARŞAMBA
  22.12.2021
  PERŞEMBE
  23.12.2021
  CUMA
  24.12.2021
  08.45-10.15A3 KARANTİNA
  A6-A13 ODA
  B5 KOĞUŞA1 KOĞUŞ
  A10-A11 ODA
  A15 KARANTİNA
  A14-E2 ODA
  A2 KARANTİNA
  A7-A9 ODA
  10.15-12.00B1 KOĞUŞC3 KOĞUŞC2 KOĞUŞC4 KOĞUŞB4 KOĞUŞ
  ÖĞLE ARASI
  13.00-14.30C5 KOĞUŞA4 KOĞUŞC1 KOĞUŞ
  E1 ODA
  C6 KOĞUŞB3 KOĞUŞ
  14.45-16.15B2 KOĞUŞA16.S1
  KARANTİNA
  B6 KOĞUŞA8-A12- ODAACIK CİK
   

   Dünya ile birlikte Ülkemizde de yayılan Covid-19 salgını sonucunda pek çok insan hayatını kaybettiği, yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği,  Ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle,
  Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in Birinci Bölüm “Kapalı görüş” alt başlıklı 7 nci maddesinde kapalı görüş, 13 üncü maddesinde ise ''Açık görüş'' usulü düzenlenmiştir.
  Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kurallar ile Sağlık Bakanlığının 26/11/2021 tarihli ve 13588366-149-1637 sayılı tavsiye kararları doğrultusunda; 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında anılan Yönetmelik'in 9 uncu ve 14 uncu maddesinde belirtilen iki yakını ve 18 yaşını doldurmamış çocukları ile iki kez kapalı ve bir kez açık görüş yaptırılması,
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü olanlara ise anılan Yönetmelik'in 11 inci ve 12 inci maddesi uyarınca bir kez kapalı ve bir kez açık görüş yaptırılması,

  Bu kapsamda yapılacak ziyaretlerden, anılan Yönetmelik'in 9 ve 14 üncu maddeleri uyarınca birbirleriyle görüş hakları bulunan aynı kurum veya kampüs içinde barındırılan hükümlü/tutukluların da  kapalı ve açık görüş usulü ile faydalandırılabileceği,
  Bunun dışındaki diğer ziyaretlerin 1 Ocak 2022 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.

  Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamda kapalı ziyaret öncesi ve ziyaret sırasında;
      1-Ceza infaz kurumu girişinde kalabalık ortamların oluşmaması için görüşmelerin planlı yaptırılmasına,
      2-Ziyaretçilerin hükümlü veya tutukluya getirebileceği giysi veya benzeri malzemelerin en az 24 saat geçtikten sonra teslim edilmesine,
  3-İzolasyon sürecinde olan hükümlü ve tutukluların diğer hükümlü ve tutuklular ile temasının engellenmesi amacıyla ayrı bir ziyaret tarihinin belirlenmesi, Covid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılarak ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi olan, temas nedeni ile karantinaya alınan hükümlü/tutukluya ziyaret izni verilmemesine,
  4-Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca kapalı görüş alanının havalandırılması ve ziyaretçiler ile hükümlü/tutukluların temas ettiği yerler başta olmak üzere kapalı görüş alanında bulunan ahize, zemin, sandalye gibi diğer alanların çamaşır suyu ve diğer hijyen malzemeleri ile dezenfekte edilmesine,
  5-Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin kuruma kabul işlemleri sırasında oluşması muhtemel kalabalıklaşmaya bağlı olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesinin engellenmesi için ziyaretçi kabul alanının önüne kayıt işlemleri için bekleyen ziyaretçilerin durmaları gereken yerleri gösteren şeritlerin 1,5 metre ara ile zemine yapıştırılmak suretiyle belirlenerek ziyaretçinin kuruma girdikten sonrada sosyal mesafe kurallarına riayetlerinin sağlanarak ziyaretçilerin birbirleriyle olan temaslarının en az seviyeye düşürülmesine,
  6-HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına geçilmesi nedeniyle görüşe gelen ziyaretçilerden HES kodu istenerek yapılan sorgulama sonucu risk taşıyan kişilerin, hükümlünün diğer ziyaretçiler yönünden ziyaret hakkı saklı kalmak üzere ceza infaz kurumuna alınmaması, ayrıca HES kodu uygulamasına geçildiğine ilişkin duyuruların ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmasına,
  7-Görüşe gelen ziyaretçinin ateş ve öksürük belirtilerinin kontrol edilerek ateş ölçüm derecesi 38 ve üzerinde olanlar ile hastalık belirtisi gösterenlerin ziyarete alınmaması ve bu kişiler hakkında gerekli sağlık tedbirlerinin alınması amacıyla ivedi İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine bilgi verilmesine,
  8-Ziyaretçilere kurumlara girişlerinden önce tek kullanımlık cerrahi maske ve eldivenin ücretsiz olarak verilmesine,
  9-Kapalı görüş mahalli ve  ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulmasına ve mutlaka el dezenfektanı ile ellerinin temizlenmesinin sağlanması, alınan sağlık tedbirlerine ilişkin bilgilendirici afişlerin asılmasına,
  10-Ziyaretçilerin ceza infaz kurumlarına girişleri esnasında yapılan aramalar da güvenlik tedbirlerini sekteye uğratmamak kaydı ile fiziki temastan mümkün olduğunca kaçınılmak suretiyle aramaların yapılmasına,
  11-Ziyaret için odasından kapalı görüş mahalline giden hükümlü/tutuklu için gidiş görüşme ve dönüş esnasında sosyal mesafeye dikkat edilmesine,
  12-Kapalı görüş alanı girişinde, hükümlü ve tutukluların ellerinin el antiseptiği ile dezenfekte yaparak maske takmalarının sağlanmasına,
  13-Covid-19 testi pozitif çıkan hükümlü/tutukluların tedavileri sonrası Sağlık Bakanlığının belirlediği aralıklarla yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından karantina bitiminin Ekim ayı sonrasına sarkması halinde ziyaretin daha sonra gerçekleştirileceğinin hükümlü/tutuklunun ziyareti için geleceğini belirttiği yakınına bildirilmesine,
  13-Planlanan kapalı ziyarete önemli bir mazeret nedeni ile katılamayan ziyaretçiler için ay sonu itibariyle ayrı bir planlama yapılmak suretiyle hükümlü/tutukluların ziyaretçileri ile belirtilen esaslarla kapalı ziyaret gerçekleştirmelerinin sağlanmasına,
  14-Ziyaretçilerin kullanacağı tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu, sıvı sabun bulundurulması, sabunlukların dolu tutulmasına,
  15-Kapalı görüş alanları ve bu kısımda bulunan tuvaletlerde temizlik işlemi yapan kişilerin tıbbi maske ve eldiven kullanarak temizlik sonrasında da maske ve eldivenlerini çıkararak ellerinin dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
  16-Ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personelin kişisel koruyucu ekipman (önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu/gözlük, eldiven) kullanmasına,
  17-Kapalı görüş alanına getirilen hükümlü/tutukluya refakat eden personelin tıbbi maske, yüz koruyucu/gözlük kullanmasına,
  18-Açık ceza infaz kurumlarında ziyaret yapılacak alanın genel temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırılması yapıldıktan sonra ziyaretçilerin kabul edilmesi, ziyaretçilerin görüşme yapacakları alanda masaların araları 2 metre olacak şekilde konulması ve ziyaretçiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde işaretlemeler yapılarak, hükümlü ile ziyaretçilerin aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma planı hazırlanması, temasta bulunmamaları için fiziki önlemlerin alınmasına
  Oy birliği ile karar verildi.

  Adres

  Halilefendi Mahallesi Bahtiyar Vahapzade Caddesi No:56 Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  04782114575 - 04782114526 - 05351071274 -Açık CİK 05351071275

  Fax: 04782113042 - 04782114527

  E-Posta

  ardahan.ttkacikisaretadalet.gov.tr