Yeni Tip Corona Virüs Kapsamında Açık Ziyaret Programımız

  SAAT

  PAZARTESİ
  17.01.2022

  SALI
  18.01.2022
  ÇARŞAMBA
  19.01.2022
  PERŞEMBE
  20.01.2022
  CUMA
  21.01.2022
  09.00
  09.30
  B1  KOĞUŞA7  KOĞUŞA10  KOĞUŞA15 KARANTİNAA2 KARANTİNA
  10.00
  10.30
  A6  KOĞUŞA3  KOĞUŞA11 KOĞUŞA9 ODAS1 KARANTİNA
  11.00
  11.30
  A13  KOĞUŞC3  KOĞUŞA1  KOĞUŞE2  KOĞUŞB4  KOĞUŞ
  ÖĞLE ARASI
  13.30
  14.00
  C5  KOĞUŞA4  KOĞUŞC1  KOĞUŞC4  KOĞUŞB3  KOĞUŞ
  14.30
  15.00
  B2  KOĞUŞA16  KOĞUŞE1  KOĞUŞC6  KOĞUŞC2  KOĞUŞ
  15.30
  16.00
  B5  KOĞUŞA12  KOĞUŞB6  KOĞUŞA8  KOĞUŞA14 ODA
   
  SAATPAZARTESİ
  20.12.2021
  SALI
  21.12.2021
  ÇARŞAMBA
  22.12.2021
  PERŞEMBE
  23.12.2021
  CUMA
  24.12.2021
  08.45-10.15     
  10.15-12.00     
  ÖĞLE ARASI
  13.00-14.30     
  14.45-16.15     
   

   Dünya ile birlikte Ülkemizde de yayılan Covid-19 salgını sonucunda pek çok insan hayatını kaybettiği, yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği,  Ceza infaz kurumlarının toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle,
  Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in Birinci Bölüm “Kapalı görüş” alt başlıklı 7 nci maddesinde kapalı görüş, 13 üncü maddesinde ise ''Açık görüş'' usulü düzenlenmiştir.
  Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulara, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'te belirlenen kurallar ile Sağlık Bakanlığının 29/12/2021 tarihli ve E-13588366-149-1799 sayılı tavsiye kararları doğrultusunda; 1-31 Ocak 2022 tarihleri arasında anılan Yönetmelik'in 9 uncu ve 14 uncu maddesinde belirtilen iki yakını ve 18 yaşını doldurmamış çocukları ile iki kez kapalı ve bir kez açık görüş, açık görüş hakkını kullanmayan ya da kullanmak istemeyen hükümlü ve tutuklulara ise üç kez kapalı görüş yaptırılması,
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü olanlara ise anılan Yönetmelik'in 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca bir kez kapalı ve bir kez açık görüş yaptırılması,
  Bu kapsamda yapılacak ziyaretlerden, anılan Yönetmelik'in 9 ve 14 üncu maddeleri uyarınca birbirleriyle görüş hakları bulunan aynı kurum veya kampüs içinde barındırılan hükümlü/tutukluların da  kapalı ve açık görüş usulü ile faydalandırılabileceği,
  Bunun dışındaki diğer ziyaretlerin 1 Şubat 2022 tarihine kadar ertelenmesi uygun görülmüştür.
  Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamda açık görüş öncesi ve ziyaret sırasında;
  Açık görüşe gelen ziyaretçilere HES kodu sorgulaması yapılması, HES kodu riskli olanların görüşlerine izin verilmemesi,
  Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüş yapabilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması, 6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenmesi, 6 yaş altı çocuklardan PCR testi istenmesine gerek bulunmadığı, ziyarete gelen kişilerin cep telefonlarından HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasından durum kontrolünün yapılması, kişinin yanında cep telefonu olmaması veya cep telefonunda uygulamanın bulunmaması hallerinde https://hes.uyap.gov.tr/checkHesCode adresinden HES Kodu sorgulamasının yapılması,
  Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı COVID-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşlerine izin verilmesi, Hükümlü ve tutuklular için mahkum kabul bürosu görevlisi UYAP ekranından HES kodunun üretilerek https://hes.uyap.gov.tr/checkHesCode adresinden HES Kodu sorgulamasının yapılması,
  Açık görüşün 30 dakika ile sınırlı olması,
  Açık görüşte alınması gereken diğer önlemler ile ilgili hususlara ise ilgi (t) sayılı yazı ve ekinde  gönderilen "Covıd-19 Kapsamında Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutuklular İle Ziyaretçilerinin Açık Görüşmelerinde Alınacak Önlemler" başlıklı yazısı uyarınca işlem yapılması,

  Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamda kapalı ziyaret öncesi ve ziyaret sırasında;
      1-Ceza infaz kurumu girişinde kalabalık ortamların oluşmaması için görüşmelerin planlı yaptırılmasına,
      2-Ziyaretçilerin hükümlü veya tutukluya getirebileceği giysi veya benzeri malzemelerin en az 24 saat geçtikten sonra teslim edilmesine,
  3-İzolasyon sürecinde olan hükümlü ve tutukluların diğer hükümlü ve tutuklular ile temasının engellenmesi amacıyla ayrı bir ziyaret tarihinin belirlenmesi, Covid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılarak ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi olan, temas nedeni ile karantinaya alınan hükümlü/tutukluya ziyaret izni verilmemesine,
  4-Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca kapalı görüş alanının havalandırılması ve ziyaretçiler ile hükümlü/tutukluların temas ettiği yerler başta olmak üzere kapalı görüş alanında bulunan ahize, zemin, sandalye gibi diğer alanların çamaşır suyu ve diğer hijyen malzemeleri ile dezenfekte edilmesine,
  5-Kapalı görüş için gelen ziyaretçilerin kuruma kabul işlemleri sırasında oluşması muhtemel kalabalıklaşmaya bağlı olarak sosyal mesafenin ihlal edilmesinin engellenmesi için ziyaretçi kabul alanının önüne kayıt işlemleri için bekleyen ziyaretçilerin durmaları gereken yerleri gösteren şeritlerin 1,5 metre ara ile zemine yapıştırılmak suretiyle belirlenerek ziyaretçinin kuruma girdikten sonrada sosyal mesafe kurallarına riayetlerinin sağlanarak ziyaretçilerin birbirleriyle olan temaslarının en az seviyeye düşürülmesine,
  6-HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına geçilmesi nedeniyle görüşe gelen ziyaretçilerden HES kodu istenerek yapılan sorgulama sonucu risk taşıyan kişilerin, hükümlünün diğer ziyaretçiler yönünden ziyaret hakkı saklı kalmak üzere ceza infaz kurumuna alınmaması, ayrıca HES kodu uygulamasına geçildiğine ilişkin duyuruların ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmasına,
  7-Görüşe gelen ziyaretçinin ateş ve öksürük belirtilerinin kontrol edilerek ateş ölçüm derecesi 38 ve üzerinde olanlar ile hastalık belirtisi gösterenlerin ziyarete alınmaması ve bu kişiler hakkında gerekli sağlık tedbirlerinin alınması amacıyla ivedi İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine bilgi verilmesine,
  8-Ziyaretçilere kurumlara girişlerinden önce tek kullanımlık cerrahi maske ve eldivenin ücretsiz olarak verilmesine,
  9-Kapalı görüş mahalli ve  ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulmasına ve mutlaka el dezenfektanı ile ellerinin temizlenmesinin sağlanması, alınan sağlık tedbirlerine ilişkin bilgilendirici afişlerin asılmasına,
  10-Ziyaretçilerin ceza infaz kurumlarına girişleri esnasında yapılan aramalar da güvenlik tedbirlerini sekteye uğratmamak kaydı ile fiziki temastan mümkün olduğunca kaçınılmak suretiyle aramaların yapılmasına,
  11-Ziyaret için odasından kapalı görüş mahalline giden hükümlü/tutuklu için gidiş görüşme ve dönüş esnasında sosyal mesafeye dikkat edilmesine,
  12-Kapalı görüş alanı girişinde, hükümlü ve tutukluların ellerinin el antiseptiği ile dezenfekte yaparak maske takmalarının sağlanmasına,
  13-Covid-19 testi pozitif çıkan hükümlü/tutukluların tedavileri sonrası Sağlık Bakanlığının belirlediği aralıklarla yapılan ikinci testin negatif çıkmasının ardından karantina bitiminin Ekim ayı sonrasına sarkması halinde ziyaretin daha sonra gerçekleştirileceğinin hükümlü/tutuklunun ziyareti için geleceğini belirttiği yakınına bildirilmesine,
  13-Planlanan kapalı ziyarete önemli bir mazeret nedeni ile katılamayan ziyaretçiler için ay sonu itibariyle ayrı bir planlama yapılmak suretiyle hükümlü/tutukluların ziyaretçileri ile belirtilen esaslarla kapalı ziyaret gerçekleştirmelerinin sağlanmasına,
  14-Ziyaretçilerin kullanacağı tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu, sıvı sabun bulundurulması, sabunlukların dolu tutulmasına,
  15-Kapalı görüş alanları ve bu kısımda bulunan tuvaletlerde temizlik işlemi yapan kişilerin tıbbi maske ve eldiven kullanarak temizlik sonrasında da maske ve eldivenlerini çıkararak ellerinin dezenfekte edilmesinin sağlanmasına,
  16-Ziyaretçi giriş kapısında üst araması yapan görevli personelin kişisel koruyucu ekipman (önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu/gözlük, eldiven) kullanmasına,
  17-Kapalı görüş alanına getirilen hükümlü/tutukluya refakat eden personelin tıbbi maske, yüz koruyucu/gözlük kullanmasına,
  18-Açık ceza infaz kurumlarında ziyaret yapılacak alanın genel temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırılması yapıldıktan sonra ziyaretçilerin kabul edilmesi, ziyaretçilerin görüşme yapacakları alanda masaların araları 2 metre olacak şekilde konulması ve ziyaretçiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde işaretlemeler yapılarak, hükümlü ile ziyaretçilerin aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma planı hazırlanması, temasta bulunmamaları için fiziki önlemlerin alınmasına
  Oy birliği ile karar verildi.

  Adres

  Halilefendi Mahallesi Bahtiyar Vahapzade Caddesi No:56 Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu

  Telefon

  04782114575 - 04782114526 - 05351071274 -Açık CİK 05351071275

  Fax: 04782113042 - 04782114527

  E-Posta

  ardahan.ttkacikisaretadalet.gov.tr